Policy avseende integritet och lagring av personuppgifter för uppfyllande av GDPR

gdpr, integritetspolicy, general data protection

Vad är GDPR?

GDPR är en förkortning av The General Data Protection Regulation, som vi på svenska kallar för Dataskyddsförordningen. Det är en ny europeisk lag för hantering av personuppgifter och ökat integritetsskydd och lagen trädde i kraft den 25:e maj 2018.

 

 

Allmänt

Denna policy beskriver hur Bluelan AB org.nr 556816-3744, Kranvägen 5, 245 34 Staffanstorp, e-post: info@bluelan.com, nedan kallat Bluelan AB samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter enligt GDPR.

Integritetspolicyn gäller då Bluelan AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Bluelan AB, såsom besök på webbplats. Du ska kunna vara trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

I denna policy är Bluelan AB AB (Org nr: 556816-3744) personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag benämns leverantör eller kund. Bluelan AB ansvarar för samtliga personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Som personuppgiftsansvarig har Bluelan AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om inget annat överenskommit och samtycke finns. Kontakt med oss sker genom post: Kranvägen 5, 245 34 Staffanstorp, telefon: 040-6155400 eller mail info@bluelan.com

För vem gäller personuppgiftspolicyn

Denna policy gäller för leverantörer och kunder till Bluelan AB. Den gäller också för kontakt via våra kanaler på sociala medier.

Datainsamling och användning

Vårt huvudsakliga syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Bluelan AB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som leverantör eller kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund som kontaktar Bluelan AB.

Säkerhet

Bluelan AB skyddar dina personuppgifter genom tekniska- säkerhets- och organisatoriska lösningar. Personlig inloggning krävs för tillgång till samtliga av Bluelan AB:s system som hanterar personuppgifter. Anställda samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa samma regler.

Personuppgiftsbiträde och underbiträden

Bluelan AB kan komma att agera som personuppgiftsbiträde för dig som kund till någon av våra tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Bluelan AB. Bluelan AB kan i supportsyfte och efter överenskommelse fjärrstyra din dator för att hjälpa dig som användare av våra programvaror. Vidare kan överföring av filer förekomma för att fullfölja en köpt tjänst eller i supportsyfte.

Bluelan AB kan komma att använda sig av underbiträden till våra tjänster. Bluelan AB förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden ska följa regelverk.

Personuppgifter och direktmarknadsföring

Bluelan AB kan komma att använda direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag för Bluelan AB:s produkter. Vi kan också komma att använda direktmarknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

Överföring av information

Bluelan AB sparar vår information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part.

Rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Du kan även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka  personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på vår hemsida www.bluelan.com

Läs mer om GDPR på Dataskyddsinspektionen