En övervakad fastighet är en trygg fastighet

Med ett säkert övervakningssystem kan ni undvika och förebygga inbrott, stöld, skadegörelse och förhindra att obehöriga tar sig in. Du kan också övervaka att en tillverkning eller process fungerar som den ska. Vi samarbetar med bland annat Jablotron & Axis, där vi kan erbjuda nätverkslösningar för professionella installationer som inkluderar produkter och lösningar baserade på innovativa, moderna och öppna teknikplattformar.

Vi levererar, installerar och underhåller systemet åt dig. Kameror och larm kan anpassas efter era behov och önskemål.

larm, övervakning, kamera, kameraövervakning, inbrottslarm

Inbrott

Ett bra inbrottslarm i din fastighet ger dig trygghet och säkerhet. Larmet hanterar du enkelt via en app, där du direkt får notifieringar om något händer eller om ett larm går. Larmet har också en direkt anslutning till en larmfirma, som agerar enligt dina önskemål.

Under 2019 anmäldes omkring 14 700 bostadsinbrott. (Källa: Brottsförebyggande rådet) I drygt vart fjärde fall uppges någon ha varit hemma eller på kontoret när brottet begåtts. Efter inbrott ökar inbrottsrisken i närområdet med nästan 200%.

Larm avskräcker initialt inbrottstjuven, förkortar tiden för tjuven att vistas i fastigheten men i de flesta fall avvärjer det helt ett inbrott.

 

Kameraövervakning

Kameraövervakning är ett mycket bra sätt att avvärja eventuella brott i din fastighet och du har full kontroll över vilka som befinner sig runt och i din fastighet. Övervakning är generellt avskräckande för obehöriga då det finns tydliga bildbevis som knyter en person till ett brott.

Liksom inbrottslarm så kan kamerorna kopplas direkt till ett larmbolag. Larmcentralen kan vid utlöst larm koppla upp mot kameran, och larmoperatören kan då bevaka larmplatsen via sin monitor och snabbt agera för att sätta in rätt åtgärd. Vi kan också leverera en övervaknings server med mjukvara om du vill sätta upp övervakning i egen regi.

Våra kameraövervakningslösningar kan hanteras genom en användarvänlig mobilapp, som uppfattar kamerans rörelser och du får omedelbart upp notis och bilder i din telefon.

 

 

kameraövervakning
brandlarm

Brandskydd

Vi kan inte nog påtala hur viktigt ett brandlarm är, vare sig du är fastighetsägare, företagare eller privatperson. Årligen inträffar runt 20 000-25 000 fastighetsbränder i Sverige. Av dessa görs räddningsinsatser på drygt 6000 bränder. Med våra larm kan du förhindra brand redan innan någon skada är gjord.

Med ett modernt säkerhetssystem med uppkoppling till larmcentral förebygger du både egendom och skador. Även detta larm hanterar du enkelt via en app, där du direkt får notifieringar om något händer eller om ett brandlarm går.